فهرست بستن

کارت ویزیت

کارت ویزیت های ساده و فانتزی

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
1گلاسه یووی یکرو (4روز کاری)1000100.000
2گلاسه یووی دورو (4روز کاری)1000110.000
3سلفون مات یکرو (4روز کاری)1000130.000
4سلفون مات دورو (4روز کاری)1000150.000
5سلفون براق یکرو (4روز کاری)1000130.000
6سلفون براق دورو (4روز کاری)1000150.000
7سلفون براق دورو دورگرد (2روز کاری)1000240.000
8سلفون براق دورو دورگرد (4روز کاری)1000180.000
9سلفون براق دورو دورگرد 500 تایی (4روز کاری)500150.000
10سلفون مات دورو دورگرد (2روز کاری)1000240.000
11سلفون مات دورو دورگرد (4روز کاری)1000180.000
12سلفون مات دورو دورگرد 500 تایی (4روز کاری)500150.000
13کتان امباس یکرو (6روز کاری)1000150.000
14کتان امباس دورو (6روز کاری)1000160.000
15سوسماری یکرو (11 روز کاری)1000140.000
16سوسماری یکرو (11 روز کاری)1000150.000
17لمینت براق (5روز کاری)1000320.000
18لمینت براق 500 تایی (5روز کاری)500210.000
19لمینت مات (5روز کاری)1000395.000
20لمینت مات 500 تایی (5روز کاری)500250.000
21لمینت براق دایره قطر5 (12روز کاری)1000280.000
22---
23لمینت برجسته (4روز کاری)1000340.000
24لمینت برجسته مربع (4روز کاری)1000250.000
25لمینت برجسته طلاکوب(14روز کاری)1000550.000
26لمینت برجسته مربع طلاکوب(12روز کاری)1000420.000
27سلفون مات دورگرد موضعی(12روز کاری)1000250.000
28سلفون مات دورگرد طلاکوب(12روز کاری)1000340.000
29طلا کارت لمینت براق (12روز کاری)1000490.000
30طلا کارت لمینت مات (12روز کاری)1000590.000
31سلفون مخملی دورگرد (8روز کاری)1000310.000
32سلفون مخملی دورگرد موضعی (11روز کاری)1000350.000
33سلفون مخملی دورگرد طلاکوب (11روز کاری)1000560.000
34لمینت مخملی موضعی (12روز کاری)1000420.000
35پی وی سی 300 میکرون 500 تایی (11 روز کاری)500390.000
36پی وی سی 500 میکرون 500 تایی (4 روز کاری)500450.000
37پی وی سی 500 میکرون (7 روز کاری)1000650.000
38پی وی سی 760 میکرون 250 تایی (7 روز کاری)250650.000
39پی وی سی 760 میکرون 500 تایی (9 روز کاری)5001.100.000
40پی وی سی 760 میکرون (9 روز کاری)10001.760.000
41پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 تایی (17 روز کاری)5001.260.000
42پی وی سی برفکی 500 تایی (8روز کاری)500430.000
43کرافت دورگرد(15 روز کاری)1000240.000
44سلفون براق مربع دورگرد5.8 در5.6 (5 روز کاری)1000140.000
45سلفون مات مربع دورگرد5.8 در5.6 (5 روز کاری)1000140.000
46---
47سلفون مات دورو دایره قطر 8 سانت (7روز کاری)1000340.000
48لمینت براق مربع دورگرد5.8 در5.6 (10 روز کاری)1000280.000

کارت ویزیت دیجیتال (۱ساعته)

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
1کارت ویزیت دیجیتال یکرو کتان 100 تایی (1ساعته)100150.000
2کارت ویزیت دیجیتال دورو کتان 100 تایی (1ساعته)100190.000
3کارت ویزیت دیجیتال یکرو کرافت 100 تایی (1ساعته)100150.000
4کارت ویزیت دیجیتال دورو کرافت 100 تایی (1ساعته)100190.000
5کارت ویزیت لمینت براق یکرو (100 تایی)100290.000
6کارت ویزیت لمینت براق دورو (100 تایی)100350.000
7کارت ویزیت دیجیتال یکرو کتان 1000 تایی (1ساعته)1000450.000
8کارت ویزیت دیجیتال دورو کتان 1000 تایی (1ساعته)1000580.000