چاپ ریسو

 چاپ ریسو

چاپ ریسو همیشه به عنوان چاپ ارزان و محبوب بسیاری از مشتری ها بوده و سرعت آن نیز محبوبیت آن را دوچندان کرده است.

در مجموعه چاپ هزاره چاپ ریسو بر روی کاغذ و مقوا تا ۳۰۰ گرم و همچنین پاکت A4 و پاکت نامه انجام می شود.

در مجموعه چاپ هزاره چاپ ریسو در رنگهای قرمز و مشکی و تا سایز A3 انجام میشود که تراکت دورنگ با قیمت مناسب یکی از محصولات پر طرفدار در بین مشتریان چاپ تراکت می باشد که سرعت چاپ در آن برتری نسبت به چاپ افست دارد.

 مواردی که می توان با دستگاه ریسو به چاپ رساند عبارتند از:

  1. چاپ سربرگ
  2. تراکت تبلیغاتی
  3. انواع پاکت
  4. فاکتور
  5. سرنسخه
  6. چاپ کتاب تک رنگ و دورنگ