فهرست بستن

تعرفه ها

لیست قیمت کارت ویزت ها

نوع کارت یکرو دورو
کارت ویزیت گلاسه(۴روزه) ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
کارت ویزیت سلفون مات(۴روزه) ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
سلفون مات دور گرد ویزیتی (۵روزه) ۸۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰
کارت ویزیت سلفون براق(۴روزه) ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
کارت ویزیت بدون روکش(۸روزه) ۶۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰
سلفون مات دورگرد (۴ روزه) ۱۲۰۰۰۰
لمینت مات ۵۰۰ تایی ۱۹۰۰۰۰
سلفون مات دورگرد مربع(۴ روزه) ۱۰۰۰۰۰
لیبل یو وی (۴روزه) ۸۰۰۰۰
لمینت براق ( ۴روزه) ۲۱۰۰۰۰
لمینت براق ۵۰۰ تایی ( ۴روزه) ۱۴۵۰۰۰
لمینت براق ویزیتی ( ۴روزه)  
لمینت مات (۹روزه) ۲۹۵۰۰۰
لمینت برجسته (۵ روزه) ۲۲۰۰۰۰
لمینت برجسته مربع (۷ روزه) ۱۷۵۰۰۰
لمینت برجسته مخملی (۲۰ روزه) ۲۹۰۰۰۰
لم برجسته مخملی مربع (۲۰ روزه) ۲۵۰۰۰۰
لمینت برجسته طلاکوب (۱۸روزه) ۳۱۰۰۰۰
لم برجسته طلاکوب مربع(۲۰روزه) ۲۵۰۰۰۰
سلفون مات مخملی (۱۵روزه) ۱۹۵۰۰۰
طلا کارت لمینت براق(۲۱روزه) ۳۴۰۰۰۰
طلا کارت لمینت مات(۲۱روزه) ۴۱۰۰۰۰
سلفون مات دورو موضعی(۱۶روزه) ۱۶۵۰۰۰
سلفون مات دورو طلاکوب (۱۵روزه) ۲۴۰۰۰۰
سلفون مخملی دورگرد (۲۰روزه) ۱۷۰۰۰۰
سلفون مخملی موضعی (۲۰روزه) ۱۹۵۰۰۰
سلفون مخملی طلاکوب(۲۰روزه) ۲۹۵۰۰۰
کتان امباس (۹روزه) ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
سوسماری (۱۰روزه) ۹۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
لیبل A4 960000
پی وی سی ۷۶۰ -۵۰۰ تا (۲۰روزه) ۷۷۰۰۰۰
پی وی سی ۳۰۰ – ۵۰۰ تا (۱۰روزه) ۲۷۰۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ -۵۰۰ تا (۱۰روزه) ۲۶۰۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ -۱۰۰۰ تا (۱۲روزه) ۴۱۰۰۰۰
برفکی – ۵۰۰ تایی ۲۹۰۰۰۰
لیبل شیشه ای ۳۴۵۰۰۰
آهنربایی ۶۸۰۰۰۰

 

تراکت تک رنگ

چاپ تراکت فوری سیاه سفید

شرح چاپ ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰تا ۵۰۰۰تا
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA6 70000 140000
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA5 70000 120000 295000
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA4 115000 270000 495000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA6 70000 170000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA6 85000 195000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA5 70000 120000 290000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA5 95000 150000 340000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA4 110000 195000 540000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA4 160000 280000 640000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA3 195000 390000 950000

 

تراکت دو رنگ مشکی و قرمز

چاپ تراکت فوری مشکی و قرمز (قیمت ویژه سال جدید)

شرح چاپ ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰تا ۵۰۰۰تا
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA6 75000 150000
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA5 75000 140000 255000
تراکت دورنگ مشکی قرمز دوروA5 110000 180000 310000
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA4 120000 190000 470000
تراکت دورنگ مشکی قرمز دوروA4 170000 240000 590000
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA3 190000 390000 950000
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA3 250000 490000 1150000
       
       
       

 

تراکت رنگی گلاسه و تحریر

چاپ تراکت رنگی ۴ روزه

شرح چاپ ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تا
تحریر رنگی یکرو A5 165000 240000 390000
تحریر رنگی دورو A5 430000
تحریر رنگی یکرو A4 295000 460000 755000
تحریر رنگی دورو A4 830000
تحریر رنگی یکرو A3 585000 920000 1560000
تحریر رنگی دورو A3 1760000
***گلاسه*** *** *** ***
گلاسه رنگی یکرو A6 110000 190000 335000
گلاسه رنگی دورو A6 140000 210000 365000
گلاسه رنگی یکرو A5 210000 260000 520000
گلاسه رنگی دورو A5 220000 310000 580000
گلاسه رنگی یکرو A4 310000 480000 960000
گلاسه رنگی دورو A4 395000 550000 1040000
گلاسه رنگی یکرو A3 530000 860000 1880000
گلاسه رنگی دورو A3 690000 1040000 2100000

 

تراکت رنگی تحریر ایرانی و گلاسه مینی(جدید)

چاپ تراکت ایرانی رنگی ۹ روزه کاری گلاسه ۵ روز کاری

شرح چاپ ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تا
تحریر ایرانی رنگی یکرو A5     295000
تحریر ایرانی رنگی دورو A5 350000
تحریر ایرانی رنگی یکرو A4     580000
تحریر ایرانی رنگی دورو A4 660000
تحریر ایرانی رنگی یکرو A3     1040000
تحریر ایرانی رنگی دورو A3 1280000
***گلاسه مینی*** *** *** ***
گلاسه رنگی یکرو ۱۰ در ۲۰ ۱۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰
گلاسه رنگی دورو ۱۰ در ۲۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی یکرو ۱۰ در ۲۰ ۳۱۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو ۱۰ در ۲۰ ۳۵۰۰۰۰

 

تراکت و کارت ویزیت رنگی دیجیتال فوری

تراکت و کارت ویزیت رنگی فوری ۱ ساعته

شرح چاپ تعداد یکرو دورو
کارت ویزیت گلاسه ۱۰۰ ۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه ۲۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه ۵۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰
تراکت رنگی دیجیتال A6 500 95000 160000
تراکت رنگی دیجیتال A6 1000 170000 270000
تراکت رنگی دیجیتال A5 500 175000 270000
تراکت رنگی دیجیتال A5 1000 300000 450000
تراکت رنگی دیجیتال A4 500 310000
تراکت رنگی دیجیتال A4 1000 500000 750000

 

چاپ فاکتور ۷ روزه

شرح چاپ سایز تعداد قیمت
فاکتور (۷ روزه) A5 20 دسته ۱۹۰۰۰۰
فاکتور (۷ روزه) A4 20 دسته ۳۴۰۰۰۰
فاکتور خارجی کاربن لس(۹ روزه) A5 20 دسته ۲۴۰۰۰۰
فاکتور خارجی کاربن لس(۹روزه) A4 20 دسته ۴۶۰۰۰۰
فاکتور تمام رنگی (۱۲ روزه) A5 20 دسته ۳۹۰۰۰۰
فاکتور کاربن لس تمام رنگی (۱۲روزه) A5 20 دسته ۴۲۰۰۰۰

 

پوستر

شرح چاپ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰
پوستر تحریر ۴۵*۶۰ ۱۰۹۰۰۰۰ ۱۷۳۰۰۰۰
پوستر تحریر ۵۰*۷۰ ۱۱۹۰۰۰۰ ۱۹۳۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۴۵*۶۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۲۴۱۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۵۰*۷۰ ۱۷۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰

 

پاکت

چاپ پاکت تمام رنگی و تک رنگ

شرح چاپ تعداد قیمت
پاکت A4 تک رنگ ۵۰۰ ۳۵۰۰۰۰
پاکت A4 تک رنگ ۱۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰
پاکت A5 تک رنگ ۱۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ ۱۰۰ ۹۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ ۵۰۰ ۱۹۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ ۱۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
پاکت A4 رنگی ۸۰ گرم
۱۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰
پاکت A5 رنگی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
پاکت ملخی رنگی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰

 

کاتالوگ

چاپ کاتالوگ با روکش سلفون

شرح چاپ تعداد قیمت
کاتالوگ A4 یکرو ۱۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰
کاتالوگ A4 دورو ۱۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰
کاتالوگ ۲۹ در ۴۰ دورو با خط تا ۱۰۰۰ ۱۶۷۰۰۰۰
کاتالوگ ۳ لت A4 دورو با خط تا ۲۰۰ گ بدون سلفون ۱۱۵۰
کاتالوگ ۳ لت A4 دورو با خط تا ۲۰۰ گ با سلفون ۱۱۵۰
کاتالوگ ۱۷۰ گرم با سلفون A4 دورو ۱۰۰۰