فهرست بستن

تعرفه ها

لیست قیمت کارت ویزت ها

نوع کارتیکرودورو
کارت ویزیت گلاسه(۴روزه)۷۰۰۰۰۸۰۰۰۰
کارت ویزیت سلفون مات(۴روزه)۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰
سلفون مات دور گرد ویزیتی (۵روزه)۹۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰
کارت ویزیت سلفون براق(۴روزه)۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰
کارت ویزیت بدون روکش(۸روزه)۷۵۰۰۰۸۵۰۰۰
سلفون مات دورگرد (۴ روزه)۱۴۰۰۰۰
لمینت مات ۵۰۰ تایی۲۱۰۰۰۰
سلفون مات دورگرد مربع(۴ روزه)۱۱۰۰۰۰
لیبل یو وی (۴روزه)۹۰۰۰۰
لمینت براق ( ۴روزه)۲۳۰۰۰۰
لمینت براق ۵۰۰ تایی ( ۴روزه)۱۵۵۰۰۰
لمینت براق ویزیتی ( ۴روزه) 
لمینت مات (۹روزه)۳۴۰۰۰۰
لمینت برجسته (۵ روزه)۲۵۰۰۰۰
لمینت برجسته مربع (۷ روزه)۱۸۵۰۰۰
لمینت برجسته مخملی (۲۰ روزه)۳۱۰۰۰۰
لم برجسته مخملی مربع (۲۰ روزه)۲۸۰۰۰۰
لمینت برجسته طلاکوب (۱۸روزه)۳۱۰۰۰۰
لم برجسته طلاکوب مربع(۲۰روزه)۲۸۰۰۰۰
سلفون مات مخملی (۱۵روزه)۲۳۰۰۰۰
طلا کارت لمینت براق(۲۱روزه)۳۷۰۰۰۰
طلا کارت لمینت مات(۲۱روزه)۴۱۰۰۰۰
سلفون مات دورو موضعی(۱۶روزه)۱۸۵۰۰۰
سلفون مات دورو طلاکوب (۱۵روزه)۲۶۰۰۰۰
سلفون مخملی دورگرد (۲۰روزه)۲۲۰۰۰۰
سلفون مخملی موضعی (۲۰روزه)۲۴۵۰۰۰
سلفون مخملی طلاکوب(۲۰روزه)۲۹۵۰۰۰
کتان امباس (۹روزه)۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰
سوسماری (۱۰روزه)۹۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰
لیبل A4995000
پی وی سی ۷۶۰ -۵۰۰ تا (۲۰روزه)۷۹۰۰۰۰
پی وی سی ۳۰۰ – ۵۰۰ تا (۱۰روزه)۲۹۰۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ -۵۰۰ تا (۱۰روزه)۲۸۰۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ -۱۰۰۰ تا (۱۲روزه)۴۴۰۰۰۰
برفکی – ۵۰۰ تایی۳۴۰۰۰۰
لیبل شیشه ای۳۶۵۰۰۰
آهنربایی۶۸۰۰۰۰

 

تراکت تک رنگ

چاپ تراکت فوری سیاه سفید

شرح چاپ۱۰۰۰تا۲۰۰۰تا۵۰۰۰تا
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA6
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA5
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA4
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA690000195000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA695000195000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA590000160000320000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA5135000195000370000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA4150000295000650000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA4190000280000840000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA32900005900001450000

 

تراکت دو رنگ مشکی و قرمز

چاپ تراکت فوری مشکی و قرمز (قیمت ویژه سال جدید)

شرح چاپ۱۰۰۰تا۲۰۰۰تا۵۰۰۰تا
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA6120000220000
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA5130000180000390000
تراکت دورنگ مشکی قرمز دوروA5
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA4200000290000750000
تراکت دورنگ مشکی قرمز دوروA4
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA3310000490000990000
تراکت دورنگ مشکی قرمزدوروA3
    
    
    

 

تراکت رنگی گلاسه و تحریر

چاپ تراکت رنگی ۴ روزه

شرح چاپ ۱۰۰۰تا۲۰۰۰ تا۵۰۰۰ تا
تحریر رنگی یکرو A5175000270000410000
تحریر رنگی دورو A5450000
تحریر رنگی یکرو A4340000420000735000
تحریر رنگی دورو A4830000
تحریر رنگی یکرو A35850009200001560000
تحریر رنگی دورو A31760000
***گلاسه************
گلاسه رنگی یکرو A6110000190000345000
گلاسه رنگی دورو A6140000210000365000
گلاسه رنگی یکرو A5230000320000645000
گلاسه رنگی دورو A5260000370000720000
گلاسه رنگی یکرو A43800006200001280000
گلاسه رنگی دورو A44700007200001420000
گلاسه رنگی یکرو A372000013600002550000
گلاسه رنگی دورو A383000014200002750000

 

تراکت رنگی تحریر ایرانی و گلاسه مینی(جدید)

چاپ تراکت ایرانی رنگی ۹ روزه کاری گلاسه ۵ روز کاری

شرح چاپ ۱۰۰۰تا۲۰۰۰ تا۵۰۰۰ تا
تحریر ایرانی رنگی یکرو A5  ۲۹۵۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو A5370000
تحریر ایرانی رنگی یکرو A4  ۵۸۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو A4710000
تحریر ایرانی رنگی یکرو A3  ۱۱۲۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو A31340000
***گلاسه مینی************
گلاسه رنگی یکرو ۱۰ در ۲۰۱۸۵۰۰۰۳۱۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰
گلاسه رنگی دورو ۱۰ در ۲۰۲۴۵۰۰۰۳۵۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی یکرو ۱۰ در ۲۰۳۸۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو ۱۰ در ۲۰۴۳۰۰۰۰

 

تراکت و کارت ویزیت رنگی دیجیتال فوری

تراکت و کارت ویزیت رنگی فوری ۱ ساعته

شرح چاپتعدادیکرودورو
کارت ویزیت گلاسه۱۰۰۹۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه۲۰۰۱۴۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه۵۰۰۲۴۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰
تراکت رنگی دیجیتال A6500220000320000
تراکت رنگی دیجیتال A61000345000420000
تراکت رنگی دیجیتال A5500345000420000
تراکت رنگی دیجیتال A51000440000530000
تراکت رنگی دیجیتال A4500390000
تراکت رنگی دیجیتال A410007900001200000

 

چاپ فاکتور ۷ روزه

شرح چاپسایزتعدادقیمت
فاکتور (۷ روزه)A520 دسته۲۹۰۰۰۰
فاکتور (۷ روزه)A420 دسته۴۹۰۰۰۰
فاکتور خارجی کاربن لس(۹ روزه)A520 دسته۳۶۰۰۰۰
فاکتور خارجی کاربن لس(۹روزه)A420 دسته۶۴۰۰۰۰
فاکتور تمام رنگی (۱۲ روزه)A520 دسته۴۲۰۰۰۰
فاکتور کاربن لس تمام رنگی (۱۲روزه)A520 دسته۵۵۰۰۰۰

 

پوستر

شرح چاپ۱۰۰۰۲۰۰۰
پوستر تحریر ۴۵*۶۰۱۱۲۵۰۰۰۱۷۳۰۰۰۰
پوستر تحریر ۵۰*۷۰۱۲۳۰۰۰۰۱۹۳۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۴۵*۶۰۱۶۵۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۵۰*۷۰۱۹۵۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰

 

پاکت

چاپ پاکت تمام رنگی و تک رنگ

شرح چاپتعدادقیمت
پاکت A4 تک رنگ۵۰۰۳۶۰۰۰۰
پاکت A4 تک رنگ۱۰۰۰۵۹۰۰۰۰
پاکت A5 تک رنگ۱۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ۱۰۰۹۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ۵۰۰۲۷۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ۱۰۰۰۳۵۰۰۰۰
پاکت A4 رنگی ۸۰ گرم
۱۰۰۰۶۷۰۰۰۰
پاکت A5 رنگی ۸۰ گرم۱۰۰۰۳۹۰۰۰۰
پاکت ملخی رنگی ۸۰ گرم۱۰۰۰۳۶۰۰۰۰

 

کاتالوگ

چاپ کاتالوگ با روکش سلفون

شرح چاپتعدادقیمت
کاتالوگ A4 یکرو۱۰۰۰۸۹۰۰۰۰
کاتالوگ A4 دورو۱۰۰۰۹۹۰۰۰۰
کاتالوگ ۲۹ در ۴۰ دورو با خط تا۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰
کاتالوگ ۳ لت A4 دورو با خط تا ۲۰۰ گ بدون سلفون۱۱۵۰۳۳۵۰۰۰۰
کاتالوگ ۳ لت A4 دورو با خط تا ۲۰۰ گ با سلفون۱۱۵۰۴۹۰۰۰۰۰
کاتالوگ ۱۷۰ گرم با سلفون A4 دورو۱۰۰۰