فهرست بستن

تعرفه ها

لیست قیمت کارت ویزت ها

نوع کارتیکرودورو
کارت ویزیت گلاسه(۴روزه)۷۰۰۰۰۸۰۰۰۰
کارت ویزیت سلفون مات(۴روزه)۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰
سلفون مات دور گرد ویزیتی (۵روزه)۹۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰
کارت ویزیت سلفون براق(۴روزه)۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰
کارت ویزیت بدون روکش(۸روزه)۷۵۰۰۰۸۵۰۰۰
سلفون مات دورگرد (۴ روزه)۱۴۰۰۰۰
لمینت مات ۵۰۰ تایی۲۱۰۰۰۰
سلفون مات دورگرد مربع(۴ روزه)۱۱۰۰۰۰
لیبل یو وی (۴روزه)۸۰۰۰۰
لمینت براق ( ۴روزه)۲۲۰۰۰۰
لمینت براق ۵۰۰ تایی ( ۴روزه)۱۵۵۰۰۰
لمینت براق ویزیتی ( ۴روزه) 
لمینت مات (۹روزه)۳۲۰۰۰۰
لمینت برجسته (۵ روزه)۲۳۰۰۰۰
لمینت برجسته مربع (۷ روزه)۱۸۵۰۰۰
لمینت برجسته مخملی (۲۰ روزه)۳۱۰۰۰۰
لم برجسته مخملی مربع (۲۰ روزه)۲۸۰۰۰۰
لمینت برجسته طلاکوب (۱۸روزه)۳۱۰۰۰۰
لم برجسته طلاکوب مربع(۲۰روزه)۲۸۰۰۰۰
سلفون مات مخملی (۱۵روزه)۲۳۰۰۰۰
طلا کارت لمینت براق(۲۱روزه)۳۷۰۰۰۰
طلا کارت لمینت مات(۲۱روزه)۴۱۰۰۰۰
سلفون مات دورو موضعی(۱۶روزه)۱۸۵۰۰۰
سلفون مات دورو طلاکوب (۱۵روزه)۲۶۰۰۰۰
سلفون مخملی دورگرد (۲۰روزه)۲۲۰۰۰۰
سلفون مخملی موضعی (۲۰روزه)۲۴۵۰۰۰
سلفون مخملی طلاکوب(۲۰روزه)۲۹۵۰۰۰
کتان امباس (۹روزه)۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰
سوسماری (۱۰روزه)۹۵۰۰۰۱۱۰۰۰۰
لیبل A4995000
پی وی سی ۷۶۰ -۵۰۰ تا (۲۰روزه)۷۹۰۰۰۰
پی وی سی ۳۰۰ – ۵۰۰ تا (۱۰روزه)۲۹۰۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ -۵۰۰ تا (۱۰روزه)۲۸۰۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ -۱۰۰۰ تا (۱۲روزه)۴۴۰۰۰۰
برفکی – ۵۰۰ تایی۳۴۰۰۰۰
لیبل شیشه ای۳۶۵۰۰۰
آهنربایی۶۸۰۰۰۰

 

تراکت تک رنگ

چاپ تراکت فوری سیاه سفید

شرح چاپ۱۰۰۰تا۲۰۰۰تا۵۰۰۰تا
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA6
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA5
تراکت الوان ۶۰گ سیاه سفید یکروA4
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA670000170000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA695000195000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA575000140000290000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA5105000150000340000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA4140000250000540000
تراکت تحریر سیاه سفید دوروA4180000280000640000
تراکت تحریر سیاه سفید یکروA3250000390000950000

 

تراکت دو رنگ مشکی و قرمز

چاپ تراکت فوری مشکی و قرمز (قیمت ویژه سال جدید)

شرح چاپ۱۰۰۰تا۲۰۰۰تا۵۰۰۰تا
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA6120000220000
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA5120000150000330000
تراکت دورنگ مشکی قرمز دوروA5
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA4180000280000520000
تراکت دورنگ مشکی قرمز دوروA4
تراکت دورنگ مشکی قرمز یکروA3310000490000990000
تراکت دورنگ مشکی قرمزدوروA3
    
    
    

 

تراکت رنگی گلاسه و تحریر

چاپ تراکت رنگی ۴ روزه

شرح چاپ ۱۰۰۰تا۲۰۰۰ تا۵۰۰۰ تا
تحریر رنگی یکرو A5175000240000390000
تحریر رنگی دورو A5430000
تحریر رنگی یکرو A4315000460000735000
تحریر رنگی دورو A4830000
تحریر رنگی یکرو A35850009200001560000
تحریر رنگی دورو A31760000
***گلاسه************
گلاسه رنگی یکرو A6110000190000345000
گلاسه رنگی دورو A6140000210000365000
گلاسه رنگی یکرو A5230000320000645000
گلاسه رنگی دورو A5260000370000720000
گلاسه رنگی یکرو A43600006100001280000
گلاسه رنگی دورو A44700007100001420000
گلاسه رنگی یکرو A369000013600002550000
گلاسه رنگی دورو A385000014200002750000

 

تراکت رنگی تحریر ایرانی و گلاسه مینی(جدید)

چاپ تراکت ایرانی رنگی ۹ روزه کاری گلاسه ۵ روز کاری

شرح چاپ ۱۰۰۰تا۲۰۰۰ تا۵۰۰۰ تا
تحریر ایرانی رنگی یکرو A5  ۲۹۵۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو A5370000
تحریر ایرانی رنگی یکرو A4  ۵۸۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو A4710000
تحریر ایرانی رنگی یکرو A3  ۱۱۲۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو A31340000
***گلاسه مینی************
گلاسه رنگی یکرو ۱۰ در ۲۰۱۸۵۰۰۰۳۱۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰
گلاسه رنگی دورو ۱۰ در ۲۰۲۴۵۰۰۰۳۵۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی یکرو ۱۰ در ۲۰۳۸۰۰۰۰
تحریر ایرانی رنگی دورو ۱۰ در ۲۰۴۳۰۰۰۰

 

تراکت و کارت ویزیت رنگی دیجیتال فوری

تراکت و کارت ویزیت رنگی فوری ۱ ساعته

شرح چاپتعدادیکرودورو
کارت ویزیت گلاسه۱۰۰۶۰۰۰۰۸۰۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه۲۰۰۹۵۰۰۰۱۴۰۰۰۰
کارت ویزیت گلاسه۵۰۰۱۶۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰
تراکت رنگی دیجیتال A6500135000190000
تراکت رنگی دیجیتال A61000245000320000
تراکت رنگی دیجیتال A5500175000270000
تراکت رنگی دیجیتال A51000300000450000
تراکت رنگی دیجیتال A4500310000
تراکت رنگی دیجیتال A41000500000750000

 

چاپ فاکتور ۷ روزه

شرح چاپسایزتعدادقیمت
فاکتور (۷ روزه)A520 دسته۲۳۰۰۰۰
فاکتور (۷ روزه)A420 دسته۴۱۰۰۰۰
فاکتور خارجی کاربن لس(۹ روزه)A520 دسته۳۱۰۰۰۰
فاکتور خارجی کاربن لس(۹روزه)A420 دسته۵۳۰۰۰۰
فاکتور تمام رنگی (۱۲ روزه)A520 دسته۴۵۰۰۰۰
فاکتور کاربن لس تمام رنگی (۱۲روزه)A520 دسته۴۶۰۰۰۰

 

پوستر

شرح چاپ۱۰۰۰۲۰۰۰
پوستر تحریر ۴۵*۶۰۱۱۲۵۰۰۰۱۷۳۰۰۰۰
پوستر تحریر ۵۰*۷۰۱۲۳۰۰۰۰۱۹۳۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۴۵*۶۰۱۶۵۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۵۰*۷۰۱۹۵۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰

 

پاکت

چاپ پاکت تمام رنگی و تک رنگ

شرح چاپتعدادقیمت
پاکت A4 تک رنگ۵۰۰۳۲۰۰۰۰
پاکت A4 تک رنگ۱۰۰۰۵۹۰۰۰۰
پاکت A5 تک رنگ۱۰۰۰۴۲۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ۱۰۰۹۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ۵۰۰۲۳۰۰۰۰
پاکت ملخی تک رنگ۱۰۰۰۳۳۰۰۰۰
پاکت A4 رنگی ۸۰ گرم
۱۰۰۰۷۴۰۰۰۰
پاکت A5 رنگی ۸۰ گرم۱۰۰۰۴۶۰۰۰۰
پاکت ملخی رنگی ۸۰ گرم۱۰۰۰۳۵۰۰۰۰

 

کاتالوگ

چاپ کاتالوگ با روکش سلفون

شرح چاپتعدادقیمت
کاتالوگ A4 یکرو۱۰۰۰۸۷۰۰۰۰
کاتالوگ A4 دورو۱۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰
کاتالوگ ۲۹ در ۴۰ دورو با خط تا۱۰۰۰۲۲۶۰۰۰۰
کاتالوگ ۳ لت A4 دورو با خط تا ۲۰۰ گ بدون سلفون۱۱۵۰۳۱۰۰۰۰۰
کاتالوگ ۳ لت A4 دورو با خط تا ۲۰۰ گ با سلفون۱۱۵۰۴۲۰۰۰۰۰
کاتالوگ ۱۷۰ گرم با سلفون A4 دورو۱۰۰۰